Používame súbory cookie, aby nám pomohli vylepšiť naše webové stránky.

Prezeraním našich stránok s ich používaním súhlasíte. Ďalšie informácie

Mondial Assistance

Hľadať

How can we help?*

How can we help?

Retail

Predĺžená záruka

Retail

Prodloužená záruka a Záruka PLUS

Predĺžená záruka

Zakúpením predĺženej záruky na vybrané obdobie si zákazník predlžuje zákonnú záručnú lehotu, ktorú štandardne poskytuje jeho výrobca. Predĺžená záruka začína platiť nasledujúci deň po skončení zákonnej záruky a vzťahuje sa na poruchy, ktoré dovtedy kryla zákonná záruka. V prípade poruchy v priebehu platnosti predĺženej záruky klient iba zavolá na našu linku a my sa o všetko postaráme. V prípade neopraviteľnosti výrobku dostane klient nový prístroj porovnateľných parametrov.


Záruka PLUS 
Záruka PLUS ochráni zákazníka pred nečakanými výdavkami spojenými s poškodením alebo stratou (v dôsledku lúpeže či vlámania) nového výrobku po dobu jedného roka od nákupu. Záruka PLUS sa vzťahuje aj na prípady poškodenia výrobku následkom pádu alebo nárazu, vzniknutého pôsobením vody, úderom blesku či prepätím v sieti, spôsobeného funkčnou chybou alebo mechanickou poruchou, ktoré nie sú kryté zárukou. Na túto službu sa vzťahuje spoluúčasť.


Podrobnejšie informácie nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou každej zmluvy.


 

Poistenie vstupeniek (Event Ticket Cancellation)

Poistenie vstupeniek (Event Ticket Cancellation)

Ponúkame poistenie vstupeniek pre prípad, že sa nemôžete zúčastniť na vybranej akcii

Jedine u Mondial Assistance dostanete späť plnú cenu vstupeniek, aj keď zrušíte účasť z nasledujúcich dôvodov:
  • Služobná cesta do zahraničia vyžiadaná zamestnávateľom poisteného
  • Oneskorenie verejnej dopravy
  • Havária či iná závažná porucha dopravného prostriedku určeného na prepravu na miesto konania akcie
  • Havarijná situácia vyžadujúca bezodkladnú opravu v domácnosti či na stavebnej súčasti nehnuteľnosti
  • Strata zamestnania poisteného alebo jeho / jej manžela / manželky z dôvodu výpovede podanej zamestnávateľom 
Poskytovaním služieb s pridanou hodnotou pomáhame našim obchodným partnerom v rozvoji podnikania. Spoločne vytvárame riešenia šité na mieru ich potrebám. Zamestnanci Mondial Assistance sú vždy pripravení poskytnúť profesionálne služby vysokej kvality. 
Radi Vám poskytneme podrobné informácie. Kontaktujte nás na e-mailovej adrese martin.prochazka@mondial-assistance.cz.