Používame súbory cookie, aby nám pomohli vylepšiť naše webové stránky.

Prezeraním našich stránok s ich používaním súhlasíte. Ďalšie informácie

Mondial Assistance

Hľadať

How can we help?*

How can we help?

Kvalita

Kvalita - základ úspechu

Ak hovoríme o kvalite, rozumieme tým všetky firemné procesy vedúce k spokojnosti zákazníkov. Za kvalitné považujeme iba také služby, ktoré ako kvalitné vníma aj náš zákazník. 


Charta kvality Allianz Partners

Naši zamestnanci poskytujú iba kvalitné služby, ktoré plne uspokojujú potreby našich zákazníkov. Základné požiadavky uplatňované na pracoviskách asistenčnej centrály sú definované v Charte kvality Allianz Partners: 


    Každý prichádzajúci hovor musí byť prijatý priamo asistenčným pracoviskom 
    Na každý prichádzajúci hovor reagujeme do 15 sekúnd 
    Snažíme sa získať plnú dôveru volajúcich 
    Každého volajúceho ubezpečíme, že sa jeho problémom budú zaoberať profesionáli 
    Získame kontaktné údaje každého volajúceho 
    Zákazníkom vždy pozorne načúvame a zisťujeme, v akej sú situácii 
    Overíme nárok na čerpanie služby 
    Zákazníka informujeme o ďalších krokoch a získame jeho súhlas s ich uskutočnením 
    Nikdy volajúcemu nepovieme: "Bohužiaľ vám nemôžeme pomôcť" alebo "Váš problém nemôžeme vyriešiť." 
    Vždy vyčkáme, kým volajúci neukončí hovor a až vtedy zavesíme 
    So zákazníkom priebežne komunikujeme a súčasne spolupracujeme s našimi poskytovateľmi 

  
Profesionálny tím
Členovia nášho pracovného tímu disponujú rozličnými schopnosťami a rozsiahlymi skúsenosťami. Aby mohli odvádzať kvalitnú prácu, musia preukázať vynikajúce komunikačné schopnosti, výborné jazykové znalosti, spoľahlivosť, flexibilitu a odolnosť voči stresu. 


Školiace programy: 
Kvalitné a účinné služby poskytované našimi zamestnanci sú zaistené aj vďaka priebežným školeniam. Školiace programy sa zameriavajú predovšetkým na: 

   Profesionálne vedenie telefonického hovoru 
   Produkty a služby
   Asistenčné postupy
   Schopnosť práce s počítačom
   Jazykové schopnosti
   Zvládanie stresových situácií
  
Kvalitu služieb potvrdzujú naši zákazníci
Iba naši zákazníci môžu potvrdiť kvalitu nami poskytovaných služieb. Pomocou nástroja Quality Barometer je úroveň poskytovaných služieb systematicky sledovaná a vyhodnocovaná interne aj v rámci skupiny Allianz Partners. Pýtame sa našich zákazníkov a získané údaje využívame na ďalšie zlepšovanie poskytovaných služieb.  
 
Vybavovanie podnetov a reklamácií 
Podnety a reklamácie chápeme ako dôležitú reakciu na naše služby. Na všetky sťažnosti reagujeme čo najskôr a prijímame vnútorné opatrenia vedúce k náprave.  
 
Kvalita poskytovateľov služieb Allianz Partners 
Každý poskytovateľ služieb, ktorý je v našej sieti, musí spĺňať požiadavky Charty kvality poskytovateľov Allianz Partners. Charta kvality je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej s každým poskytovateľom z našej siete. 
Pre podrobnejšie informácie o sieti poskytovateľov Allianz Partners navštívte sekciu "Naša sieť".